Alt minner meg. Det minner, og det minner 
til soli bort i snøen sluknar ut.
Og inn i siste svevn meg eingong huggar
dei gamle minne og dei gamle skuggar.

                                                           A.O Vinje